Persyaratan Menjadi Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor/Asisten Ahli

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AKADEMIK DOSEN

DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2) ATU SEDERAJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rujukan : Lampiran II Permenpan & RB no. 46 Tahun 2014

DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

Rujukan: : Lampiran III Permenpan & RB no. 17 Tahun 2013

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH DARI TUGAS POKOK DAN PENUNJUANG TUGAS

Rujukan: Lampiran IV Permenpan & RB no. 17 Tahun 2013

Sumber : PeMenpan & RB no.46 Tahun 2013 jo no. 17 Tahun 2013 Lampiran I s/d VI

KELINIERAN BIDANG ILMU


Sumber: Kopertis XII